Verbeurdverklaring

De verbeurdverklaring is een bijkomende straf waarbij de rechter een bepaald voorwerp van de verdachte inneemt. Hierbij moet er worden gedacht aan het voorwerp waarmee het strafbaar feit is gepleegd, bijvoorbeeld een auto.
Reactie plaatsen