Atoomkernreactie

Dit is één van de catastroferisico's die zijn uitgesloten op de Stalling Zeker Caravanverzekering. Een atoomkernreactie is iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.
Reactie plaatsen