Molest

Hiermee wordt bedoeld een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Deze zes vormen van molest en de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag.
Reactie plaatsen