Opzet

Met opzet bedoelen wij dat verzekerde bewust, expres of opzettelijk iets heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat verzekerde iemand bewust, expres of opzettelijk schade heeft toegebracht. Of dat verzekerde een overtreding begaat waarbij verzekerde wist dat hij/zij de wet overtrad.
Reactie plaatsen