Totaal verlies

Hiervan is sprake bij de dekking:
  • drie jaar aanschafwaarde:

  • als de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de aanschafwaarde, verminderd met de waarde van uw caravan na de schadegebeurtenis (de restantwaarde);

  1. vijf jaar nieuwwaarde:

als de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de nieuwwaarde, verminderd met de waarde van uw caravan na de schadegebeurtenis (de restantwaarde);

  1. dagwaardedekking:

als de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde op het moment van de schadegebeurtenis verminderd met de waarde van uw caravan na de schadegebeurtenis (de restantwaarde);

  1. als uw caravan niet meer veilig gebruikt kan worden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is.
Reactie plaatsen