(semi-)Permanente bewoning

Als de caravan gebruikt wordt als hoofdverblijf. Met hoofdverblijf bedoelen wij de plek waar u feitelijk woont en waar uw sociale en maatschappelijke activiteiten zich in hoofdzaak afspelen. Deze plek staat los van het (post)adres waar u ingeschreven staat.
Reactie plaatsen