Overstroming

Het onder water lopen van land als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, dammen, sluizen of andere waterkeringen.
Reactie plaatsen