Kostbare zaken

Onder kostbare zaken worden verstaan:
  • mobiele telefoons en/of telecommunicatiemiddelen (met uitzondering van TV en radio);
  • computerapparatuur;
  • foto-, film- en videoapparatuur;
  • sieraden en horloges.
Reactie plaatsen