Hulpverlening

Hulp door de Anker Alarm Service in opdracht van of namens King Assuradeuren/Anker.

Om een beroep te kunnen doen op deze dekking moet verzekerde altijd contact opnemen met de Anker Alarm Service (050 520 99 96).

Nadat verzekerde overleg heeft gehad met de Anker Alarm Service heeft hij/zij recht op:

Repatriëring
 • Als de caravan of het trekkende motorrijtuig door een schadegebeurtenis beschadigd is waardoor er, ook na een noodreparatie, niet op verantwoorde wijze kan worden teruggereisd.
 • Als de caravan na een verzekerde schadeoorzaak niet binnen vier dagen gerepareerd kan worden.

 • Vervoer bij schade
  • Vervoer van uw caravan naar de dichtstbijzijnde reparateur.
  • Bergen, afslepen en opruimen als de caravan door een verzekerde schadeoorzaak niet meer kan rijden.

  • Bereddingskosten

   Kosten voor beredding (direct na een verzekerde schadeoorzaak het ontstaan van verdere schade voorkomen of trachten te verminderen), bewaking en stalling van uw caravan.

   Invoer en vernietiging
   • Invoer of vernietiging van de caravan bij totaal verlies als wordt besloten om de caravan in het buitenland achter te laten.
   • Transport van de achtergebleven bagage. Dit wordt alleen gedaan wanneer verzekerde deze bagage niet zelf kan meenemen.

   • Vervangend verblijf

    Verzekerde heeft recht op een vervangende caravan als hij/zij de caravan niet meer kan gebruiken als gevolg van een verzekerde schadeoorzaak.

    Vergoedingen:

    Bij een verzekerde schadeoorzaak, wordt boven de verzekerde bedragen de werkelijk en noodzakelijk gemaakte kosten vergoed van:
    • repatriëring;
    • vervoer bij schade:
     • naar de dichtstbijzijnde reparateur als de caravan nog kan rijden, € 0,19 per kilometer;
     • bergen, afslepen en opruimen van de caravan;

    • beredding;
    • invoer en vernietiging;
    • vervangend verblijf:
     • bij beschadiging van de caravan wordt er een vervangende caravan ter beschikking gesteld als de caravan niet gerepareerd kan worden:
      a) binnen vier dagen voor vertrek van de vakantie;
      b)   tijdens de vakantie binnen twee dagen;
     • bij totaal verlies van de caravan, als de caravan in de periode van dertig dagen voor het begin van de vakantie verloren is gegaan.


    • Als het beschikbaar stellen van een vervangende caravan niet mogelijk is, dan kan verzekerde een vervangend vakantieverblijf huren. De maximum vergoeding voor vervangend verblijf bedraagt € 125,- per dag, gedurende maximaal dertig dagen.

     (artikel 29 Verzekeringsvoorwaarden)
Reactie plaatsen