Wat is Anker Insurance Company?

Anker Insurance Company uit Groningen is de risicodrager op de Stalling Zeker Caravanverzekering. De administratieve afwikkeling van de Stalling Zeker Caravanverzekering heeft Anker uitbesteed aan haar volmacht King Assuradeuren. Anker Insurance staat er voor garant dat uw caravan of vouwwagen uitstekend verzekerd is.

Anker Insurance is een eigentijdse verzekeraar met ruim een eeuw ervaring.  Anker Insurance biedt gespecialiseerde verzekeringsoplossingen aan op het gebied van rechtsbijstand, reis en vrije tijd. De vrijetijdsverzekeringen van Anker Insurance kunt u alleen afsluiten via één van de aangesloten verzekeringsadviseurs van de gevolmachtigde assurantiebedrijven of collega-verzekeraars waar Anker mee samenwerkt. De gevolmachtigde assurantiebedrijven hebben de bevoegdheid om namens Anker Insurance op te treden en zijn verantwoordelijk voor het sturen van de polis en de factuur. Stalling Zeker helpt u als assurantie adviseur bij het vinden van de juiste caravanverzekering.

De geschiedenis van Anker Insurance gaat via Anker Crew Insurance terug tot 1907, toen een aantal Noord Nederlandse reders besloot gezamenlijk de mogelijke gevolgen van risico’s te dragen. Zij deden dat op basis van vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid; kernwaarden waar Anker nog steeds voor staat.

Anker Insurance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02078166. En geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12000661. Anker heeft een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB).